Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.)

Dodatkowe wyróżnienie reklamy

Dodanie możliwości wyróżnienia swojej reklamy, np. poprzez:
a) Możliwości rezerwacji reklamy która zajmuje 2 lub 4 bloki standardowej reklamy.
b) Kolorowe, pogrubione obramowanie reklamy.

11 głosów
głos
Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Masz jeszcze ! (?) (Myślenie…)
Pomysł został opublikowany przez: Artur Czyż  ·   ·  Administrator →

0 komentarzy

Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Przesyłanie ...

Zgłoszenia i baza wiedzy