Czy za reklamę otrzymam fakturę VAT?

Firmy, które kupują reklamy przez system AdTaily mogą otrzymać fakturę wystawioną przez AdTaily. Aby otrzymać fakturę należy zlecić jej wystawienie w terminie do 7 dni od momentu zakupu.

W przypadku Wydawców reprezentujących firmy, którzy nie zlecają wypłaty zgromadzonych środków w systemie, konieczne jest przesłanie do 5 dnia miesiąca rozliczenia faktury VAT zawierającej w tytule płatności login AdTaily Wydawcy. Faktury należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres faktury@adtaily.pl lub listem na adres AdTaily dostępny na stronie www.adtaily.pl/kontakt

Zgłoszenia i baza wiedzy