Ile reklam może znajdować się w jednym Widgecie AdTaily?

Możesz wyświetlać od 1 do 14 boksów reklamowych. Ilość tych reklam jest zależna tylko od Ciebie. Podaną ilość reklam będziesz mógł zmienić zawsze w Panelu Wydawcy. Sugerujemy, żeby na początek wybrać 6 reklam.

Zgłoszenia i baza wiedzy