Jaka jest szerokość i wysokość Widgetu?

Minimalna szerokość to 135 pikseli. Boks reklamowy ma kształt kwadratu 125 na 125 pikseli. Kolejne boksy reklamowe pojawiają się w rzędach, jeden obok drugiego. Jeśli reklamy nie mieszczą się w jednym rzędzie, tworzy się kolejny rząd z boksami. Maksymalna liczba reklam, które można na raz wykupić w Widgecie wynika z liczby, jaką ustaliłeś w panelu wydawcy. Jeśli w widgecie chwilowo nie ma żadnych reklam, to przybiera on kształt przycisku do kupowania reklam i ma minimalną wysokość

Zgłoszenia i baza wiedzy